Yeşil Enerji

Yeşil enerji temel olarak çevreye zarar vermeden ve bu konuda duyarlılık ön planda tutularak üretimi gerçekleştirilen enerji türlerini ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji olarak da bilinen yeşil enerji içerisinde petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıt türlerinin dışındaki karbon salınımı düşük yakıt çeşitleri bulunur. Ülkemizde bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışmalar yürütmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi

Yeşil enerji kapsamında uygulamaya konulan enerji kimlik belgesi, binaların ve tüm yapıların ısıtma ve soğutma ile ilgili olarak yapılan yalıtımları ile enerji verimliğini en iyi şekilde kullanması ile ilgili olarak verilen bir belge çeşididir. Az enerji harcayarak ideal ısıtma ve soğutma yapılması amaçlanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Kimler İçin Geçerlidir?

Enerji kimlik belgesi yani ekb 2011 yılından itibaren belirlenen binaların dışındaki tüm binalarda zorunludur. Bunlar sanayi alanında üretim yapan binalar, toplam kullanım alanı elli metrekareyi geçmeyen binalar, sera ve atölye gibi alanlar ile mücavir alan dışında bulunan bin metrekareden az olan binalardır. Yani bu binaların dışında olan yapılar ekb kapsamına girmektedir. Gerekli bilgiyi sitemiz http://www.yesilenerjiekb.com.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Diğer Yazılar

Bütün makaleleri incele

Yorum Yapın